Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020-Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων


Ο Δήμος Ναυπλιέων και οι υπηρεσίες αυτού υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου

Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου, με συστηματική και στοχευμένη δουλειά, κατάφεραν να

εντάξουν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες» συνολικού

προϋπολογισμού 135.408,00€.

Οι 78.120 ευρώ προέρχονται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και οι 57.288 ευρώ

από ιδίους πόρους.

Για την παρούσα Δημοτική Αρχή οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε προτεραιότητα και όλα

τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση και να εξυπηρετούνται το ίδιο .

Σε δύσκολους καιρούς ο Δήμος Ναυπλιέων στοχεύει στο να εκμεταλλευτεί κάθε

χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κατάθεση πλήρων και ώριμων φακέλων, ώστε να μη

χαθεί ούτε ένα ευρώ που προορίζεται για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των δημοτών

του, για τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας.