Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 - Έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του ιερού ναού της Παναγίας στην Αγία Τριάδα της Μιδέας

Ο Δήμος Ναυπλιέων είναι στην ευχάριστη θέση μετά από πολλές προσπάθειες και επαφές

και για το συγκεκριμένο θέμα - όπως και για όλα τα άλλα- να παρακολουθεί σήμερα την

έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του ιερού ναού της

Παναγίας στην Αγία Τριάδα της Μιδέας.

Ένα έργο του υπουργείου πολιτισμού και της εφορίας αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την προϊσταμένη της εφορίας Αργολίδας κυρία

Άλκηστη Παπαδημητρίου και τους παράγοντες (υπηρεσιακούς και μη) του Υπουργείου οι

οποίοι συνετέλεσαν στο να συνεχιστεί αυτό το εξαιρετικό έργο.

Συνεχίζουμε για όλα τα ζητήματα και θέματα που έχουμε θέσει.