2 η Τροποποίηση – παράταση της δράσης : “Ενίσχυση πολύ μικρών και  μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

2 η Τροποποίηση – παράταση της δράσης : “Ενίσχυση πολύ μικρών και

μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού


Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

(Π.Ε.Π.) “Πελοπόννησος 2014-2020” , η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε

συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη , εξέδωσε την 2 η τροποποίησητης δράσης δίδοντας παράταση στην καταληκτική ημερομηνία uποβολών επενδυτικών σχεδίων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15-01-2021και ώρα 15:00.

Το σύνολο των ανωτέρω τροποποιήσεων αλλά και την λίστα των νέων δραστηριοτήτων που προστέθηκαν στις ήδη υφιστάμενες μπορείτε την δείτε στον σύνδεσμο http://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2020/07/2%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%A0%CE%95-9%CE%9A%CE%9A%CE%977%CE%9B1-7%CE%A3%CE%94.pdf

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή

προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται από :

Tην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,

αρμόδιο στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail:

ilampropoulou@mou.gr

Tη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος,

Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Τηλ: 2610622711, e-mail:

efd@diaxeiristiki.gr

Στα Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων . Αναλυτικά :

Επιμελητήριο Αργολίδας – Δανάη Καρδάρα , Τηλ : 2751067216, e-mail:

argolida@diaxeiristiki.gr


Επιμελητήριο Αρκαδίας – Αντωνία Ποντίκη , Τηλ : 2710227141, e-mail:

arkadia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Κορινθίας – Πένυ Λάσκα , Τηλ : 2741024464, e-mail:

korinthia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Λακωνίας – Γεώργιος Χαλουλάκος , Τηλ : 2733022279, e-

mail: lakonia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Μεσσηνίας – Γεωργία Πετσοπούλου , Τηλ : 2721062200,

e-mail: messinia@diaxeiristiki.gr