04 Jun
04Jun

Αποζημίωση για ηθική βλάβη καλείται να καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς δεν τον στήριξε, ως όφειλε, με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό γεγονός το οποίο έπαιξε ρόλο στη διαρκή επιδείνωση της προσαρμογής του στη μαθητική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία.Με την υπ’ αριθμ. 60/2021 απόφαση του, το Διοικητικό Πρωτοδικών Ναυπλίου επιδίκασε αποζημίωση ύψους 7.000 ευρώ, υποστηρίζοντας πως «η παράνομη παράλειψη χορήγησης της αναγκαίας εκπαιδευτικής βοήθειας στο τέκνο των εναγόντων συνέβαλε στη διαρκή επιδείνωση των προβλημάτων προσαρμογής του στη μαθητική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία, στην αδυναμία ελέγχου των προβλημάτων της συμπεριφοράς του, στην περιθωριοποίησή του, σε πολυάριθμες αναφορές σε βάρος του από εκπαιδευτικούς και, γενικώς, στην αδυναμία ομαλής ένταξής του στο σχολικό περιβάλλον».Από το σκεπτικό του δικαστηρίου φαίνεται ο “Γολγοθάς” τόσο του σήμερα 10χρονου μαθητή, ο οποίος πάσχει από διαταραχή κινητικής λειτουργίας και λόγου, ελλειμματική προσοχή με παρορμητικότητα και εναντιωματική συμπεριφορά, καθώς και γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Το 7χρονο τότε αγόρι, που φοιτούσε στη Β’ δημοτικού, κρίθηκε ότι μπορούσε να φοιτήσει σε κοινό σχολείο με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό και παρακολούθηση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης. Βέβαια, η εκπαιδευτικός που κλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανέλαβε την υπηρεσία της το Νοέμβριο, ενώ -όπως προκύπτει- δεν είχε γνώσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση, δεν διέθετε την επιστημονική κατάρτιση που απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που σχεδιάζεται ως προς τις γενικές του κατευθύνσεις από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ.

 Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το δικαστήριο, «μη νομίμως τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση, καθώς δεν ήταν εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ούτε είχε άλλωστε λάβει σχετική εξειδίκευση ή επιμόρφωση και, συνεπώς, δεν είχε την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στο έργο της. Τυχόν δε αδυναμία της Διοίκησης να καλύψει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για παροχή ειδικής εκπαίδευσης λόγω εξάντλησης του πίνακα αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής δεν αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της εν λόγω πράξης»

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός δεν προκύπτει, από τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι κατά την ανάληψη της υπηρεσίας της συνέταξε και εφάρμοσε το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του μαθητή που περιλαμβάνεται στη γνωμάτευση της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΔΥ, την οποία η σχολική μονάδα ήταν υποχρεωμένη να τηρήσει. Αντιθέτως, από τα στοιχεία της δικογραφίας (…) προκύπτει ότι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης άρχισε ουσιαστικά να εφαρμόζεται μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων του σχολικού έτους 2018-2019 και μετά την παροχή κατάλληλων οδηγιών από το ΚΕΣΥ Αργολίδας στην εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Συνεπώς, το τέκνο των εναγόντων, αν και είχε διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το μεν χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 δεν έλαβε παράλληλη στήριξη, για το δε διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της εκπαιδευτικού έως τις εορτές των Χριστουγέννων του ίδιου έτους έλαβε παράλληλη στήριξη από μη καταρτισμένη στο αντικείμενο αυτό εκπαιδευτικό και χωρίς την εφαρμογή Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης».
Αποτέλεσμα των παραλείψεων αυτών ήταν να στοχοποιηθεί το παιδί και οι γονείς, όταν μάλιστα, είχε ήδη αποχωρήσει από το προηγούμενο σχολείο όπου ολοκλήρωσε την Α’ δημοτικού, καθώς “αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες σε θέματα συμπεριφοράς εντός της σχολικής κοινότητας, ιδίως ως προς τις διαπροσωπικές του σχέσεις”. Τόσο η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, όσο και οι συνάδελφοί της στο σχολείο “δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τις αιφνίδιες και αναίτιες επιθετικές και βίαιες μορφές συμπεριφοράς”, ενώ κατόπιν αλλεπάλληλων διαμαρτυριών γονέων και κηδεμόνων των συμμαθητών του που ανησυχούσαν για τη σωματική τους ακεραιότητα, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας απέστειλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου αναφορά με θέμα “επιθετική συμπεριφορά μαθητή”, με την οποία ενημέρωσε τον Εισαγγελέα ότι το παιδί παρουσίαζε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά και ήταν επικίνδυνος για την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα του ίδιου και των συμμαθητών του.Η υπόθεση τελικά μπήκε στο αρχείο όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέταξαν το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, που άρχισε να εφαρμόζει ο μαθητής, και πλέον “η φοίτησή του στο σχολείο δεν παρουσιάζει προβλήματα στον ίδιο ή στους συμμαθητές του”, ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης συνέταξε έκθεση παιδαγωγικής περιγραφής και αξιολόγησης, στην οποία επισημαίνεται ότι “στην αρχή του σχολικού έτους δεν ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί της, πετούσε πράγματα σε συμμαθητές του και τους ενοχλούσε, έβγαινε έξω από την τάξη χωρίς άδεια ή παρεμπόδιζε τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων άρχισε να την εμπιστεύεται και να ζητά την παρουσία της, ενώ βελτιώθηκε προς όλους η συμπεριφορά του”.Πηγή: news247.gr 

φωτο: slideplayer.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.