Ας αναρωτηθούν οι Δημότες Άργους και Ναυπλίου αν και κατά πόσο οι δικαστικές αυτές διενέξεις που ξεκίνησε ο Δήμος Άργους Μυκηνών - Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. ωφέλησαν και βελτίωσαν τη λειτουργία μιας εγκατάστασης που σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.