Κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες χρειάζεται να μάθει τον τρόπο για να πετάει με τα δικά του φτερά, να κάνει τον κύκλο της ζωής του με κόπο αλλά και πολλή μαγεία.