ΝΕΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ #ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με το ΑΜΚΑ τους και τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα.

Τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις