Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ δεσμεύθηκε ότι θα ληφθούν υπόψιν οι εποικοδομητικές προτάσεις του ΣΕΣΜΑ και της ΕΛΕΣΜΑ, προσβλέποντας στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ και στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Μαρλαφέκας δεσμεύθηκε ότι ο φορέας θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά και στο νέο ΕΣΠΑ, προχωρώντας σε οργανωτικές βελτιώσεις που θα τον καταστήσουν ακόμη καλύτερο.