Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως το 2020 το Επιμελητήριο Κορινθίας κατάφερε να απορροφήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους και μέσω της Αναπτυξιακής του Εταιρείας να υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα