Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με τα προσχήματα που συνήθως χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, καθώς και για το πως μπορούν να αντιληφθούν τέτοια περιστατικά και να προστατευθούν.