Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής να προβεί άμεσα σε σχετικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου, ζητούμε να μας κοινοποιηθούν.