Καλή συνάντηση στον 8ο Μαραθώνιο Ναυπλίου στις 5 Μαρτίου του 2023

Ο «Μαραθώνιος Ναυπλίου» Θα διοργανωθεί ειδικά το 2022 στις 17 Απριλίου, σε μια προσπάθεια τμηματικής επανέναρξης της κανονικότητας των μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων.