Οι σχολικές καθαρίστριες εργάζονται σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας κάτω από δυσμενείς συνθήκες με συμβάσεις έργου μερικής απασχόλησης και περιορισμένα δικαιώματα μετά το πέρας του ωραρίου των σχολείων και κυρίως το Σαββατοκύριακο.

Στο WELL fashion-home θα βρείτε τα ΠΑΝΤΑ. Kαι όταν λέμε τα ΠΑΝΤΑ το εννοούμε

Οι αποφάσεις δεν έχουν παρθεί διότι δεν κατέστη δυνατόν να τεκμηριωθούν και να προσδιοριστούν από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡΜ τα ακριβή ποσά