ΝΕΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ #ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.


Θα περιοριστούμε στο να πούμε ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη φρονούμε θα είναι εις βάρος των Πελοποννησίων. Σε περίπτωση δε που δεν υλοποιηθούν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τίθενται πλέον και θέματα νομιμότητας .