Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αργολίδας