Ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της περιφέρειας όμως η δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας μετά την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών

Οι παρευρισκόμενοι στη σύσκεψη μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών του νομού Αργολίδος ....

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες , οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός καταστρέφουν καλλιέργειες