Σε αυτά που ξέραμε προστίθεται ακόμη μια μετακίνηση χωρίς να αυξάνεται όμως ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών