Ένα έγκλημα που παιρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν προκαλείται από την κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, που όλοι οι χρήστες νερού πληρώνουμε κάθε μήνα.