Φυσικά και είμαστε υπέρ στα υγειονομικά μέτρα και στην ατομική ευθύνη , που προφανώς είναι ο δρόμος για την ασφάλεια των πολιτών. Λέμε ΟΧΙ στον αθέμιτο ανταγωνισμό! Λέμε ΟΧΙ στον χωροφύλακα της γειτονιάς! Ζητάμε οικονομική στήριξη για την επιβίωση μας!