Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρεία από την Παρασκευή 26 έως και Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.