Το τμήμα του σχολείου έχει αναστείλει την λειτουργία του, σύμφωνα με την απόφαση της Διευθύντριας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας Κατερίνας Δουράνου.