Κάθε Σάββατο πρωί στις 10:00 και κάθε Κυριακή απόγευμα στις 17:00