Ένας αγώνας δρόμου είναι σε εξέλιξη ώστε τα απαραίτητα test και είδη προστασίας να παραδοθούν στην ώρα τους.