Η έντονη διάθεση δημιουργίας ενός δίαυλου επικοινωνίας για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής με κοινές παραμέτρους, επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα των συζητήσεων.