Το νερό, όμως, δεν είναι εμπορικό προϊόν και οι υπηρεσίες Υδροδότησης και Αποχέτευσης δεν μπορούν να ανήκουν στην αγορά.

Βασικό αίτημα να μην συγκαλυφθεί η τραγωδία, οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας

Αυτά τα νέα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, είναι τα παιδιά της κρίσης.

τα παιδιά που έρχονται, θα ζήσουν σε μια εποχή που το άγνωστο πρέπει να γίνει γνωστό