"Τα θέματα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του νομοθετικού πλαισίου που θα πρέπει να το διέπει συνιστούν μείζονα ζητήματα, τεράστιας σημασίας για την πρόληψη και την αποφυγή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο '"

Κάθε Σάββατο πρωί στις 10:00 και κάθε Κυριακή απόγευμα στις 17:00

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ και ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για κάθε εργατική οικογένεια, απλά ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ.

Πρόκειται για μία ακόμα δράση φιλανθρωπικού χαρακτήρα από την Τοπική Διοίκηση Αργολίδας/ Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Ως υποχρέωση μου απέναντι στους συμπολίτες του Νομού μας έθεσα στην Υπουργό όλα εκείνα τα θέματα που δημιουργούν αρρυθμίες στην λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδος και του Νοσοκομείου Ναυπλίου

Η ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ξεκίνησε 18 Μαρτίου2022 και ολοκληρώνεται στις 4 Απριλίου του 2022.

η Ημερίδα θα διεξαχθεί υβριδικά, αφού εκτός της δια ζώσης παρακολούθησης στα Ιωάννινα θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, τόσο ζωντανά, όσο και ασύγχρονα σε μεταγενέστερο χρόνο.

´ αυτή τη δύσκολη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης με μία αίτηση συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών μπορούν να ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις