Δεσμευόμαστε να επανέλθουμε σύντομα με ακόμα περισσότερες προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου μας.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο λιμάνι του Τολού και θα περιλαμβάνουν έκθεση τοπικών φορέων , μουσική συναυλία και χορευτικές εκδηλώσεις.

Όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής

Οι σχολικές καθαρίστριες εργάζονται σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας κάτω από δυσμενείς συνθήκες με συμβάσεις έργου μερικής απασχόλησης και περιορισμένα δικαιώματα μετά το πέρας του ωραρίου των σχολείων και κυρίως το Σαββατοκύριακο.

το Επιμελητήριο Αργολίδας έχει την τιμή να φιλοξενήσει στον τόπο μας, τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία αποτελεί κορυφαίο αναπτυξιακό γεγονός για την χώρα μας, δεδομένης της συμμετοχής όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ δεσμεύθηκε ότι θα ληφθούν υπόψιν οι εποικοδομητικές προτάσεις του ΣΕΣΜΑ και της ΕΛΕΣΜΑ, προσβλέποντας στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ και στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.